هاست ویندوز

هاست ویندوز یک گیگ

ویندوز 2016
دیتابیس SQL 2016
پشتیبانی از .Net Core
پهنای باند ماهیانه 50 گیگ
کنترل پنل Plesk

هاست ویندوز پنج گیگ

ویندوز 2016
دیتابیس SQL 2016
پشتیبانی از .Net Core
پهنای باند ماهیانه 80 گیگ
کنترل پنل Plesk

هاست ویندوز ده گیگ

ویندوز 2016
دیتابیس SQL 2016
پشتیبانی از .Net Core
پهنای باند ماهیانه 100 گیگ
کنترل پنل Plesk